Kluczowi specjaliści

Kamil Cioch

Senior Associate | Radca prawny

Nowe technologie & e-commerce

Świadczymy dedykowane usługi doradztwa prawnego w obszarze produkcji, komercjalizowania i korzystania z nowych technologii, w tym oprogramowania i rozwiązań chmurowych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dedykowaną dla dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną, software house’ów i usługodawców IT oraz firm z branży e-commerce.

Weryfikujemy produkty z obszaru nowych technologii pod kątem prawnym, w tym platformy internetowe, usługi świadczone zdalnie i aplikacje mobilne. Wspieramy przy zawieraniu specyficznych dla branży umów na usługi SaaS, umów licencyjnych, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych.

Przygotowujemy i wdrażamy komplety dokumentacji prawnej uwzględniające specyfikę branży i ustawowe wymogi.
Podmiotom z tego sektora oferujemy kompleksową obsługę prawną także wykraczającą poza branżowe projekty, w szczególności w obszarze pracowniczym, przetwarzania danych osobowych, zarządzania własnością intelektualną.

Na czele praktyki Nowych technologii i e-commerce stoi Kamil Cioch, radca prawny posiadająca ponad 10–letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dedykowanych spółkom z tej branży.

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w tym zakresie:

  • Przygotowanie i wdrożenie procedur dotyczących stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w około 25 podmiotach: w spółkach IT, gamedev, w kilku działach IT instytucji finansowych;
  • Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących współpracy w zakresie tworzenia oprogramowania i prac R&D dla międzynarodowej grupy kapitałowej;
  • Przygotowanie zestawu wzorcowych umów (ogólnych warunków licencji, szczegółowej licencji, umowy wdrożeniowej, umowy utrzymaniowej) dla spółki IT tworzącej oprogramowanie biznesowe dla firm;
  • Negocjowanie umowy wdrożenia pomiędzy bankiem a konsorcjum firmy consultingowej oraz firmy IT dotyczącej wdrożenia oprogramowania i migracji danych;
  • Badanie prawne typu due diligence spółki tworzącej oprogramowanie komputerowe;
  • Opiniowanie, zmiany i negocjowanie umów wdrożeniowych na oprogramowanie typu ERP dla podmiotu rozpoczynającego działalność e-commerce;
  • Opracowanie umów dotyczących stworzenia strony internetowej i oprogramowania dla sklepu internetowego oraz treści zgód, regulaminu i innych treści prawnych do zamieszczenia na stronie internetowej;
  • Opracowanie i negocjowanie umowy joint-venture dotyczącej rozwoju innowacyjnej technologii pomiędzy podmiotami z trzech państw, poprzedzone doradztwem na etapie koncepcyjnym i badaniem prawnym rozwijanej technologii;
  • Doradztwo prawne dotyczące wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki tworzącej oprogramowanie komputerowe, w tym przygotowanie umowy zbycia przedsiębiorstwa;
  • Opiniowanie umów zawieranych w modelu SaaS pod kątem prawno-podatkowym.