Kluczowi specjaliści

Kamil Cioch

Senior Associate | Radca prawny

Gamedev / Gaming

Świadczymy usługi prawne dedykowane dla studiów gamedev, wydawców oraz innych podmiotów z branży gamingowej.
Jesteśmy obecni przy każdym etapie produkcji i komercjalizacji gry, od jej koncepcji przez produkcję i finansowanie po etap promocji i dystrybucji.

Wspieramy klientów przy negocjowaniu umów, w tym tych najważniejszych z wydawcami i inwestorami. Weryfikujemy i tworzymy niezbędne dokumenty oraz doradzamy w zakresie własności intelektualnej.
Przygotowujemy dokumentację prawną odpowiednią dla danego kanału i sposobu komercjalizacji gry.

Doskonale znając problemy i wyzwania przed jakimi stoi branża dbamy w szczególności o zabezpieczenie praw własności intelektualnej do wyników pracy naszych klientów (gry, soundtracku czy materiałów marketingowych), zarówno w wewnętrznych relacjach (game designer, game developer i pozostałym personelem, czy też podwykonawcami), jak również w ramach współpracy na linii wydawca – deweloper.
Zapewniamy też bieżącą obsługę prawną dopasowaną do specyfiki branży, w tym z zakresu umów handlowych, sporów, prawa pracy, ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, ulg podatkowych czy pozyskiwania finansowania.
Doświadczenie zdobywaliśmy w obsłudze start-upów, indie deweloperów, wydawców i wiodących studiów developerskich.
Obsługę łączymy z naszą pasją do praw własności intelektualnej oraz innowacji. Śledzimy nowe regulacje i trendy w branży zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Na czele praktyki stoi Kamil Cioch, radca prawny posiadający ponad 10–letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych.

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w tym zakresie:

 • Przygotowanie i negocjowanie umowy publisherskiej pomiędzy wydawcą a studiem developerskim;
 • Przygotowanie i negocjowanie umowy na świadczenie usług marketingowych związanych z promocją gry;
 • Weryfikacja, zmiany oraz negocjowanie umowy na wyprodukowanie i portowanie gry RPG;
 • Przygotowanie i negocjowanie umów z podmiotami uczestniczącymi w wykonaniu gry, w tym autorem scenariusza, kompozytorami i producentami ścieżki muzycznej, artystami wykonawcami;
 • Przygotowanie kompletu wzorów umów z personelem studia developerskiego (dla różnych form zatrudnienia) dopasowanego do specyfiki branży;
 • Przygotowanie umów na lokalizację gry;
  Przygotowanie umowy na silent review gry;
  Opracowanie EULA do gry na potrzeby dystrybucji gry na platformie cyfrowej;
 • Weryfikacja gry mobilnej pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Opiniowanie prawne gry komputerowej pod kątem możliwości skorzystania z IP BOX.