Kluczowi specjaliści

Karolina Pyzio

Senior Associate | Radca prawny

Nieruchomości

W ramach naszej praktyki nieruchomościowej zapewniamy kompleksową obsługę prawną transakcji obrotu prawami do nieruchomości, zabezpieczając interesy naszych klientów oraz umożliwiając im osiągnięcie założonych celów biznesowych. Obsługa ta obejmuje zarówno analizę stanu prawnego nieruchomości w ramach badania due diligence (przede wszystkim na potrzeby inwestycji komercyjnych i deweloperskich), jak i opracowywanie struktur nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej dotyczącej obrotu nieruchomościami. Doradzamy również w zakresie zawierania umów dotyczących udostępniania nieruchomości do korzystania, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów handlowych, biurowych i magazynowych. Ponadto, zapewniamy wsparcie klientom w zakresie finansowania inwestycji, procesu budowlanego, a także bieżącego zarządzania projektami nieruchomościowymi.

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w powyższym zakresie:

  • Kompleksowa i stała obsługa sieci hipermarketów z kapitałem niemieckim w zakresie nabywania oraz zbywania praw do nieruchomości oraz zawierania umów najmu dot. korzystania z powierzchni handlowych;
  • Stała obsługa funduszu nieruchomościowego z kapitałem polskim;
  • Obsługa transakcji sprzedaży ogólnopolskiej sieci hurtowni materiałów budowlanych z kapitałem francuskim;
  • Prowadzenie badań prawnych due diligence nieruchomości, m.in. w związku z zamierzoną budową farm fotowoltaicznych, budową lub nabyciem centrów i obiektów handlowych, budynków mieszkalnych (w tym kamienic) oraz obiektów użytkowych;
  • Wsparcie w negocjacjach umów dotyczących korzystania z powierzchni najmu w centrach logistycznych, centrach handlowych, budynkach biurowych;
  • Obsługa transakcji obejmujących kupno wielkoskalowych nieruchomości przemysłowych;
  • Kompleksowa obsługa prawna podmiotu zajmującego się budową autostrad;
  • Wsparcie prawne w procesie budowlanym inwestycji OZE.