Kluczowi specjaliści

Aleksandra Słowikowska

Zarząd | Księgowa

Monika Madej

Associate | Księgowa

Michał Leconte

Of counsel | Doradca Podatkowy

Podatki

Dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe wymagają bieżącego monitorowania zmian, jak również kształtującej się praktyki organów podatkowych. Dostosowywanie rozliczeń podatkowych w prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów, niejednokrotnie wymaga od podatników zaangażowania dodatkowych zasobów oraz czasu.

Wsparcie doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego może zwiększyć bezpieczeństwo oraz ograniczyć ryzyko podejmowanych działań, a ponadto pozwala skoncentrować się na bieżących aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie naszych ekspertów obejmuje zarówno doradztwo podatkowe w bieżącej działalności jak również przy konkretnych transakcjach (w tym doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne).
Zakres wsparcia oferowanego przez MELD to w szczególności udzielanie porad, wyjaśnień oraz konsultacji z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie opinii, analiz podatkowych, monitoring zmian przepisów oraz praktyki organów, prowadzenie audytów podatkowych, doradztwo podatkowe w zakresie określonych transakcji, wsparcie w ramach prowadzonych postępowań podatkowych bądź sądowo-administracyjnych, w tym również reprezentacja.

MELD Podatki to profesjonalne usługi z zakresu doradztwa podatkowego świadczone przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich przedsiębiorców jak i podmiotów z kapitałem zagranicznych, zdobyte m.in. w firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki.

Przykładowe doświadczenie naszych specjalistów:

  • Udzielanie porad, konsultacji, sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych (bieżące doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie CIT, PIT, VAT, PCC).

  • Wsparcie klientów w ramach postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (w tym przygotowanie odpowiedzi do organów, sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, odwołań, skarg, reprezentacja).

  • Prowadzenie przeglądów podatkowych wraz identyfikacją ryzyk oraz wskazaniem obszarów możliwych do poprawy.

  • Doradztwo podatkowe działań restrukturyzacyjnych podejmowanych między innymi w ramach dużych grup kapitałowych (podziały/połączenia, inne restrukturyzacje).

  • Pozyskanie licznych pozytywnych interpretacji indywidulanych oraz wyroków sądów administracyjnych zabezpieczających działania podatników.

  • Uzyskanie pozytywnych opinii organów podatkowych o stosowaniu zwolnienia/(obecnie) preferencji na potrzeby podatku u źródła.

  • Podatkowe analizy transgranicznych przepływów pomiędzy polskimi podmiotami a spółkami zagranicznymi, w tym transakcje zakupu usług obcych pod względem prawidłowego ich udokumentowania oraz uznania wydatków za koszt podatkowy.

  • Weryfikacja dokumentów transakcyjnych w zakresie ich zgodności z przepisami podatkowymi, dotyczących również transakcji transgranicznych.

  • Projekty dotyczące raportowania MDR – wdrożenie procedury, przeglądy stosowania przepisów.

  • Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego oraz nadchodzących, dostosowanych do potrzeb oraz charakteru działalności klienta.

W powyższym zakresie nasi doradcy udzielali wsparcia podatkowego klientom z branży produkcyjnej jak i usługowej, działając m.in. na rzecz dużych podmiotów z branży motoryzacyjnej (automotive), IT także GameDev, jak również spółek energetycznych (w tym OZE), górniczych, koncernów paliwowych czy też przedsiębiorców z branży deweloperskiej i inżynieryjnej.