Kluczowi specjaliści

Marcin Szczawiński

Partner | Adwokat

Adam Jodłowski

Partner | Radca Prawny

Sektor publiczny

MELD doradza podmiotom z sektora publicznego w procesach przekształceń właścicielskich, reorganizacji i likwidacji. Wsparcie prawne świadczone jest ponadto w zakresie kluczowych inwestycji realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych, a także w zakresie opracowywania i wdrażania programów compliance karno-gospodarczego.
Prawnicy MELD od lat doradzają organom zarządczym i nadzorczym podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

MELD posiada bogate doświadczenie doradcze zarówno prawne, jak biznesowe we współpracy z podmiotami gospodarczymi z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Pozwala to zapewnić klientom kompleksową i zindywidualizowaną obsługę, która uwzględnia specyfikę sektora publicznego i związane z nim ryzyka (zarówno prawne, jak i biznesowe, polityczne czy reputacyjne). Dzięki temu proponowane i wdrażane rozwiązania odpowiadają potrzebom i interesom zarówno podmiotów działających w sektorze publicznym, jak i osób, które pełnią w tych podmiotach funkcje zarządcze i nadzorcze.

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w tym zakresie:

 • Doradztwo przy podziale przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego działającego na terenie kilkunastu gmin w województwie śląskim i małopolskim | wartość transakcji 100 m PLN.
 • Doradztwo przy utworzeniu komunalnej spółki wodociągowej i wyposażeniu jej w majątek | wartość transakcji ok. 10 m PLN.
 • Doradztwo w negocjacjach i restrukturyzacji międzynarodowych kontraktów franczyzowych dla spółki z udziałem Skarbu Państwa | wartość kontraktów ok. 150 m PLN.
 • Doradztwo przy utworzeniu komunalnej spółki komunikacji miejskiej i wyposażeniu jej w majątek | wartość transakcji ok. 8 m PLN.
  Przekształcenie pięciu zakładów budżetowych w spółki kapitałowe | łączna wartość transakcji ok. 15 m PLN.
 • Kompleksowe wdrożenie nowej ustawy kominowej w szeregu spółek miejskich należących do jednej z największych gmin województwa śląskiego (jedno z pierwszych wdrożeń w Polsce).
 • Doradztwo prawne przy restrukturyzacji struktury zadłużenia w ramach Państwowej grupy kapitałowej | wartość zadłużenia ponad 750 m PLN.
 • Analiza przedprywatyzacyjna przedsiębiorstwa górniczego zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji | wartość przedsiębiorstwa kilka mld PLN.
 • Doradztwo prawne w zakresie modelu realizacji i zarządzania inwestycją w aquapark przez spółkę komunalną na terenie Śląska | wartość inwestycji ponad 50 m PLN.
 • Stała obsługa prawna przedsiębiorstwa ciepłowniczego z udziałem jednej z największych gmin województwa śląskiego.