Kluczowi specjaliści

Marcin Szczawiński

Partner | Adwokat

Interim Management

Interim Management jest usługą, w ramach której organizacja angażuje eksperta zewnętrznego do wykonania określonych zadań zarządczych w ramach tej organizacji, polegających na wdrożeniu konkretnych zmian, zarządzaniu sytuacją kryzysową lub profesjonalizacji obszarów działalności.


W ramach Interim Management zapewniamy kompleksowe wsparcie w budowaniu struktury właścicielskiej i organizacyjnej pod wejście inwestora, jak również w procesach reorganizacji i likwidacji przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.
W ramach świadczonych usług wdrażamy kompleksowe regulacje w zakresie zarządzania organizacją i nadzoru korporacyjnego (corporate governance), a także reprezentujemy interesy właścicielskie na poziomie organów zarządzających lub rady nadzorczej.


Ponadto, w zakresie tzw. shadow management wspieramy konkretnych menadżerów wiedzą oraz doświadczeniem nadzorczym i formalnoprawnym.

Członkowie zespołu MELD posiadają bogate doświadczenie doradcze zarówno prawne, jak i biznesowe. Niejednokrotnie pełnili funkcje menadżerskie lub nadzorcze w organach spółek kapitałowych (zarówno prywatnych jak i państwowych). Posiadane doświadczenie i kwalifikacje pozwalają im zapewnić klientom kompleksowe, efektywne i dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w zakresie zarządzania i nadzoru.

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w tym zakresie:

  • Reorganizacja międzynarodowej grupy kapitałowej i wdrożenie polityki ładu korporacyjnego oraz compliance karno-gospodarczego | pełnienie funkcji CEO i COO | wartość kapitalizacji ok. 150 m PLN.
  • Reorganizacja międzynarodowej grupy spółek należącej do funduszu private equity | pełnienie funkcji CEO i COO | wartość kontraktów ok. 200 m PLN.
  • Profesjonalizacja działalności przedsiębiorstwa z branży FMCG w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym, księgowym oraz compliance; reprezentowanie interesów większościowego inwestora | pełnienie funkcji CEO | wartość kapitalizacji 11 m PLN.
  • Przeprowadzenie w imieniu funduszu private equity transakcji udzielenia finansowania międzynarodowej grupie spółek notowanych na GPW w drodze objęcia obligacji, a następnie realizacji i rozliczenia finansowania | pełnienie funkcji CEO | wartość finansowania 14 m PLN.
  • Utworzenie zagranicznej struktury holdingowej dla międzynarodowej grupy kapitałowej (projekt obejmował utworzenie struktur prawnych m.in. w Dubaju) | pełnienie funkcji CEO | wartość grupy ok. 100 m PLN.
  • Przeprowadzenie likwidacji stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą | pełnienie funkcji likwidatora | wartość majątku ok. 0,5 m PLN.
  • Nadzór prawny nad procesem negocjacji międzynarodowych umów handlowych dla spółki z udziałem SP | pełnienie funkcji prokurenta samoistnego i CAO | wartość kontraktów ok. 150 m PLN.
  • Nadzór właścicielski realizowany w interesie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwie instalacyjnym | wartość nadzorowanego podmiotu ok. 10 m PLN.
  • Nadzór właścicielski realizowany w interesie mniejszościowego akcjonariusza akcyjnej spółki technologicznej w branży gamedev | pełnienie funkcji członka rady nadzorczej | wartość nadzorowanej spółki ok. 20 m PLN.
  • Pełnie funkcji likwidatora spółki w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży automotive | wartość likwidowanego majątku spółki ok. 30 m PLN.