Kluczowi specjaliści

Adam Jodłowski

Partner | Radca Prawny

Energetyka

Zakres doradztwa MELD w obszarze energetyki obejmuje zarówno kwestie ściśle regulacyjne, jak i kompleksowe doradztwo prawne przy projektach realizowanych w sektorze energetycznym. W ramach doradztwa regulacyjnego MELD koncentruje się na sprawach z zakresu prawa energetycznego, dotyczących sektora obrotu energią elektryczną oraz gazem ziemnym, sektora wytwórczego, a także odbiorców przemysłowych. Doradztwo w powyższym zakresie może obejmować opracowywanie dokumentów prawnych, opiniowanie modeli biznesowych działalności, czy też wsparcie przy compliance regulacyjnym w obszarze energetyki. Jednocześnie MELD zapewnia również pełne wsparcie przy projektach polegających na budowie aktywów wytwórczych, w tym w szczególności w sektorze OZE. Specjaliści MELD reprezentują ponadto klientów w postępowaniach przed Prezesem URE, a także przed SOKiK.

Praktyka MELD w obszarze energetyki jest kierowana przez Adama Jodłowskiego, który zajmuje się doradztwem prawnym i regulacyjnym dla sektora energetyki nieprzerwanie od 2010 r. (w ramach międzynarodowych firm doradczych sieci BIG4, gdzie m.in. sprawował funkcję lidera praktyki prawa energetycznego).

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w tym zakresie:

 • Kompleksowe doradztwo regulacyjne w zakresie wdrożenia zgodności z REMIT w obszarze kontraktów standardowych i niestandardowych we współpracy z URE i TGE S.A. (Klient: jedna z największych w UE grup ciepłowniczo-gazowych).
 • Doradztwo prawne i regulacyjne w zakresie wejścia grupy na rynek w Polsce, w tym założenie spółki, pozyskanie koncesji, zorganizowanie compliance regulacyjnego, opracowanie całości dokumentacji umownej, rekrutacja personelu itp. (Klient: wiodąca litewska grupa energetyczna).
 • Doradztwo regulacyjne w zakresie opracowania optymalnego modelu transgranicznej współpracy elektroenergetycznych aktywów odbiorczych i wytwórczych w ramach grupy kapitałowej (Klient: jedna z największych w UE grup paliwowych).
 • Doradztwo przy opracowaniu modelu oraz pełnej dokumentacji prawnej (w tym dokumentacji umownej) stanowiącej podstawę hurtowego obrotu energią elektryczną oraz prawami majątkowymi o łącznej wartości ok. 3,2 mld PLN rocznie (Klient: polska grupa kapitałowa).
 • Doradztwo prawne w zakresie przeprowadzenia transakcji OTC portfela kontraktów gazowych opiewających na kilkadziesiąt M EUR (Klient: niemiecka grupa kapitałowa).
  Kompleksowa obsługa prawna i regulacyjna w zakresie realizacji obowiązków odbiorców przemysłowych (Klienci: 18 różnych odbiorców przemysłowych).
 • Obsługa prawna transakcji joint-venture obejmującej ponad 500 MW mocy zainstalowanej aktywów PV (Klient: polska grupa kapitałowa).
  Doradztwo w dwóch pierwszych w Polsce postępowaniach przed Prezesem URE i SOKiK związanych z odebraniem wsparcia odbiorcom przemysłowym (Klienci: 2 różnych odbiorców przemysłowych).
 • Wsparcie prawne w transakcji obejmującej sprzedaż projektu wiatrowego obejmujące 34 MW mocy zainstalowanej (Klient: portugalska grupa energetyczna).
 • Kompleksowe doradztwo prawne przy projekcie integracji aktywów ciepłowniczych należących do 11 spółek należących do grupy kapitałowej (Klient: polska grupa kapitałowa).