Michał Leconte

Of Counsel | Doradca Podatkowy

Doświadczenie

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, a także jest autorem licznych publikacji w tym zakresie.

Specjalizacje

Prawo podatkowe
Restrukturyzacje
Prawo podatkowe międzynarodowe

Michał jest radcą prawnym i doradcą podatkowym posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi podatkowo-prawnej przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym, główne z sektora produkcji, nowych technologii oraz usług finansowych.


Michał specjalizuje się przede wszystkim w tematyce podatków dochodowych (CIT i PIT), a także restrukturyzacji, międzynarodowych kwestii podatkowych oraz postępowań podatkowych.


Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską w OIRP w Krakowie, a także zdał egzamin na doradcę podatkowego.


Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, a także jest autorem licznych publikacji w tym zakresie.