Karolina Pyzio

Senior Associate | Radca Prawny

Doświadczenie

Przez kilka lat pracowała w spółkach należących do sieci doradczej BIG4, a następnie przez kilkanaście lat doświadczenie zdobywała doradzając w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Polsce.

Specjalizacje

Prawo nieruchomości
Projekty inwestycyjne
Obrót praw do nieruchomości
Procesy restrukturyzacyjne

Karolina jest radcą prawnym z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej dużych przedsiębiorców funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Przez kilka lat pracowała w spółkach należących do sieci doradczej BIG4, a następnie przez kilkanaście lat doświadczenie zdobywała doradzając w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Polsce.

Karolina specjalizuje się w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów inwestycyjnych, obrotu prawami do nieruchomości oraz korzystania z nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo na rzecz działów ekspansji zagranicznych sieci handlowych oraz międzynarodowych grup spółek produkcyjnych z branży automotive, w ramach którego brała udział w licznych transakcjach nabywania praw do nieruchomości, badaniach stanu prawnego nieruchomości, a także opiniowaniu i strukturyzowaniu transakcji nieruchomościowych.

Karolina posiada także bogate doświadczenie w doradztwie przy projektach restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych spółek handlowych oraz grup kapitałowych, zarówno tych związanych z przekształceniami podmiotowymi, jak i o charakterze kontraktowym.

Karolina ma także istotne doświadczenie procesowe – reprezentowała klientów w sporach sądowych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz istotnymi projektami budowlanymi, w tym realizowanymi w oparciu o wzór kontraktu FIDIC.

Karolina jest doktorem nauk prawnych (praca doktorska z zakresu prawa holdingowego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. A. Witosza). Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła aplikację radcowską przy OIRP w Katowicach. Karolina jest także absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2015-2023 była licencjonowanym doradcą podatkowym.