Doświadczenie

Ponad 9 lat doświadczenia w ramach międzynarodowej firmy doradczej z tzw. wielkiej czwórki.

Specjalizacje

Obsługa prawna IT
Obsługa prawna e-commerce
Prawo własności intelektualnej

Agnieszka jest partnerem i radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Blisko 9 lat zdobywała doświadczenie w ramach międzynarodowej firmy doradczej z tzw. wielkiej czwórki.


Agnieszka jest odpowiedzialna za obsługę prawną podmiotów z branży IT i e-commerce oraz wsparcie prawne w obszarze prawa własności intelektualnej. Doradza i negocjuje umowy licencyjne, umowy dotyczące rozwoju, wdrożenia, utrzymania oprogramowania i systemów informatycznych. Przeprowadza audyty prawne z zakresu IP. Wspiera też przedsiębiorców przy korzystaniu z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich.


Agnieszka ma doświadczenie w obsłudze transakcji, w tym tworzeniu i negocjowaniu umów o współpracy, umów zbycia udziałów lub akcji, umów inwestycyjnych, umów joint-venture, w tym zwłaszcza związanych z projektami R&D i nabywaniem biznesów związanych z tworzeniem oprogramowania. Doradzała przy podziałach, połączeniach i przekształceniach spółek.
Zapewnia także bieżąca obsługę przedsiębiorców, w obszarze korporacyjnym, prawa pracy i ochrony danych osobowych.


Agnieszka ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Odbyła kilkumiesięczny staż w Radzie Europy w departamencie ochrony danych osobowych. Jej praca magisterska pt. „Nadużycie praw wyłącznych jako nadużycie pozycji dominującej” została nagrodzona nagrodą Ministra Gospodarki w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Krakowie.