Michał Gajda

Senior Associate | Radca Prawny

Doświadczenie

Michał jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych wKatowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych śląskich kancelariach prawnych.

Specjalizacje

Doradztwo prawne
Zamówienia Publiczne
Ochrona danych osobowych

Michał jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych wKatowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych śląskich kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie prawa umów oraz spraw korporacyjnych. Wspierał klientów w obszarze prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Posiada bogate doświadczenie w procesach budowlanych, sporządzając i opiniując umowy o roboty budowlane, umowy podwykonawcze oraz umowy na wykonanie prac projektowych. Brał udział w realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym energetyką wiatrową i farmami fotowoltaicznymi. Obecnie poszerza swoje kompetencje o kwestie związane z ochroną danych osobowych (RODO).

Michał ma również bogate doświadczenie w prowadzeniu sądowych procesów cywilnych i gospodarczych oraz spraw administracyjnych. Reprezentował klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, skutecznie broniąc ich interesów w skomplikowanych sprawach prawnych.

Poza pracą radcy prawnego, Michał przez dwa lata pełnił funkcję Dyrektora ds. organizacji i rozwoju w jednym z katowickich centrów medycznych. Dzięki temu zdobył doświadczenie w zakresie prawa medycznego oraz kontraktowania i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. To doświadczenie pozwoliło mu również zdobyć kompetencje menedżerskie oraz praktyczną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej.

Michał ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zdał egzamin radcowski, uzyskując trzeci wynik w komisji egzaminacyjnej OIRP w Katowicach.