Katarzyna Woźniak

Associate | Doradca Podatkowy

Doświadczenie

Posiadaja wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej polskich przedsiębiorstw oraz spółek z kapitałem zagranicznym.

Specjalizacje

Podatek dochodowy od osób prawnych
Doradztwo restrukturyzacyjne
Transakcje
Postępowania podatkowe

Katarzyna jest licencjonowanym doradcą podatkowym posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej polskich przedsiębiorstw oraz spółek z kapitałem zagranicznym. Swoje doświadczenie zdobywała w międzynarodowej firmie doradczej należącej do sieci firm z tzw. Wielkiej Czwórki, wspierając klientów zarówno z branży produkcyjnej jak i usługowej (m.in. automotive, IT, sektor górniczy).

Katarzyna specjalizuje się w szczególności w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w przeglądach podatkowych wraz z identyfikacją ryzyk podatkowych oraz obszarów wymagających poprawy. W trakcie swojej pracy zajmowała się także doradztwem restrukturyzacyjnym oraz transakcyjnym, zagadnieniami dotyczącymi podatku u źródła, jak również brała udział w postępowaniach podatkowych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Reprezentowała Klientów przed sądami administracyjnymi, prowadziła szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz jest autorką publikacji podatkowych.