Bożena Zwyrtek

Kierownik Sekretariatu

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała na samodzielnych stanowiskach administracyjnych w wymiarze sprawiedliwości.

Bożena pełni funkcję kierownika sekretariatu. Koordynuje bieżące funkcjonowanie kancelarii, odpowiada za kontakt z podmiotami współpracującymi, a także zarządza procesami administracyjnymi wewnątrz organizacji.


Swoje dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zdobywała na samodzielnych stanowiskach administracyjnych w wymiarze sprawiedliwości.


Jako osoba łatwo nawiązująca relacje oraz zaangażowana w powierzone jej zadania, z powodzeniem wdraża rozwiązania usprawniające działania kancelarii.