Doświadczenie

17 lat doświadczenia, w tym 10 lat w międzynarodowych kancelariach prawnych należących do sieci BIG4 na stanowisku partnera.

Specjalizacje

Reorganizacja prawna
Transakcje M&A
Transakcje na rynku nieruchomości
Sektor energetyczny
Sektor nowych technologii

Adam jest partnerem MELD i radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Wcześniej m.in. przez 10 lat pracował w międzynarodowych kancelariach prawnych należących do sieci BIG4 na stanowisku partnera.

Adam specjalizuje się w obsłudze prawnej reorganizacji, transakcji M&A i transakcji na rynku nieruchomości, a także w doradztwie dla sektora energetycznego i sektora nowych technologii. Zajmuje się zarówno doradztwem projektowym, jak i bieżącym wsparciem prawnym dla przedsiębiorstw. Wielokrotnie zarządzał prawnymi aspektami złożonych reorganizacji w ramach grup kapitałowych, w tym także z udziałem spółek publicznych z rynku podstawowego GPW. Doradzał przy procesach kupna i sprzedaży przedsiębiorstw oraz nieruchomości, zapewniając kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie transakcji. Był zaangażowany w doradztwo regulacyjne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z sektora energetyki, w tym w ramach postępowań przed URE i SOKiK. W ramach bieżącego doradztwa prawnego odpowiadał za koordynację prac zespołu prawników, w sposób zapewniający kompleksową obsługę spraw prawnych przedsiębiorstwa.

Adam ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdał egzamin radcowski uzyskując najlepszy wynik w komisji egzaminacyjnej przy OIRP w Krakowie. Zajmuje się publicystyką prawniczą i jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce prawnej, a także współautorem komentarza do prawa energetycznego wydanego przez C.H. Beck. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach o tematyce prawnej.