22143
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22143,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Nasi eksperci posiadają bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach o zapłatę, w sprawach odszkodowawczych, korporacyjnych oraz z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Ponadto nasi prawnicy posiadają doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak również przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

 1. obsługę czynności podejmowanych przed wszczęciem postępowania sądowego, takich jak wezwania do zapłaty oraz pomoc w negocjacjach w celu polubownego rozwiązania sporu.
 2. analizę stanu faktycznego sprawy w celu wybrania najlepszej strategii procesowej.
 3. przygotowanie pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski oraz środki odwoławcze i kasacyjne, a także projekty ugód sądowych.
 4. reprezentację klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

Wiedza naszych prawników gwarantuje profesjonalną obsługę nawet bardzo skomplikowanych i złożonych sporów. MELD świadczy pomoc prawną w procesach sądowych zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów profesjonalnych. Działem MELD w zakresie obsługi procesów sądowych kieruje doświadczony pełnomocnik procesowy radca prawny Dawid Jałowy.

Przykładowe doświadczenie ekspertów MELD w powyższym zakresie:

 1. reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądami dwóch instancji w sprawie o zapłatę ceny  z tytułu sprzedaży towarów na kwoty przekraczające 9 mln PLN,
 2. reprezentacja klienta w postępowaniu zakończonym przed sądem pierwszej instancji w sprawie o zapłatę na kwotę przekraczającą 3  mln PLN,
 3. reprezentacja klienta w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie o wartości przedmiotu sporu ponad 240 tys. PLN,
 4. reprezentacja klienta w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym zakończonym ugodą w sprawie o roszczenia dotyczące robót budowlanych, opiewającą na ponad 300 tys. PLN,
 5. przygotowanie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. zakończonej wyrokiem uwzględniającym skargę w całości,
 6. przygotowanie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przełomowej sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji obejmującej zezwolenie strefowe w części wprowadzającej datę obowiązywania decyzji zakończonej wydaniem wyroku uwzględniającego skargę w całości,
 7. doradztwo prawne w postępowaniu sądowym w sprawie o roszczenia dotyczące robót budowlanych realizowanych w oparciu o FIDIC przekraczające kwotę 60 mln PLN,
 8. reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym w sprawie roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, łącznie z uzyskaniem zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania sądowego,
 9. doradztwo prawne dla klienta w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zarzutu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 10. prowadzenie sporu zbiorowego w imieniu pracodawcy zakończonego zawarciem porozumienia z organizacją związkową.

Dawid Jałowy

SENIOR ASSOCIATE | RADCA PRAWNY